Новости компании

19 декабря 2016 года к торгам допущены фьючерсные контракты на цену нефти сорта BRENT и индекс BITCOIN

19.12.2016

Уважаемые клиенты!
«19»  декабря  2016 года на «Украинской бирже» начались торги фьючерса на цену нефти сорта BRENT и на индекс  BITCOIN.
К торгам допущены фьючерсные контракты со сроком исполнения март 2017 года. 
Образцовая форма фьючерсного контракта на цену нефти сорта BRENT и на индекс  BITCOIN опубликована на сайте http://www.ux.ua/a7888/?nt=101.
В связи с запуском торгов на «Украинской бирже» новыми фьючерсными контрактами с 19 декабря 2016 г. ООО «ФК «УКРАНЕТ» так же уведомляет об изменении тарифов на брокерские услуги ООО «ФК «УКРАНЕТ» (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 19.12.2016г. № 29).

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Изменения тарифов на услуги ООО «ФК «УКРАНЕТ» на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов

07.12.2016

ООО «ФК «УКРАНЕТ», руководствуясь п. 11.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых  инструментов,  уведомляет об изменении тарифов на услуги ООО «ФК «УКРАНЕТ» на рынке ценных бумаг и финансовых  инструментов  (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» от 07.12.2016г. № 28).

Данные Тарифы вступают в силу 13.12.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Изменения тарифов на услуги депозитарного учреждения ООО «ФК «УКРАНЕТ»

07.12.2016

ООО «ФК «УКРАНЕТ», руководствуясь п. 4.4 Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения), уведомляет об изменении тарифов на услуги депозитарного учреждения ООО «ФК «УКРАНЕТ» (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» от 07.12.2016г. № 27).

Данные Тарифы вступают в силу 15.12.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО «ФК «УКРАНЕТ»

28.11.2016

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 28.11.2016г. № 26):

- п. 5.2.3 Регламента изложен в новой редакции:
5.2.3. Списання (виведення) грошових коштів (ГК):
5.2.3.1. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (перевести) ГК зі свого Інвестиційного рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту виведення (переведення) ГК та  в результаті такого виведення (списання) ГК рівень маржі Клієнта не стане нижче Граничного рівня маржі (50%).
5.2.3.2. Виведення ГК можливе у межах вільного залишку на Інвестиційному рахунку Клієнта на початок Торговельного (банківського) дня, в якому здійснюється виконання Розпорядження Клієнта на списання ГК. При цьому Брокер відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороди Брокера на дату подачі розпорядження про розблокування ГК, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Брокером в процесі виконання Замовлень Клієнта витрати.
Якщо Брокер вважатиме за необхідне, перед виконанням Розпорядження Клієнта на списання ГК він має право вимагати від Клієнта підписання Звіту та/або Реєстру замовлень. В такому випадку Клієнт зобов’язується підписати такі документи та направити їх Брокеру. 
5.2.3.3. Для списання ГК зі свого Інвестиційного рахунку Клієнт направляє Брокеру оформлені в установленому порядку Розпорядження через Електронну Брокерську Систему. При необхідності Брокер як Керуючий рахунком у Депозитарній установі Брокера має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.
5.2.3.4. Термін виконання Розпорядження Клієнта на списання ГК - протягом 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні).
5.2.3.5. Під виконанням Розпорядження по виводу розуміється списання ГК з розрахункового рахунку Брокера на банківський рахунок Клієнта, вказаний в Розпорядженні Клієнта на виведення ГК.
5.2.3.6. Клієнт сповіщається про списання ГК на його банківський рахунок одним з передбачених цим Регламентом способом.
5.2.3.7. При виведенні ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта Брокер зменшує Торгівельні ліміти у відповідній ТС або на позабіржовому ринку на зазначену суму ГК.
5.2.3.8. Брокер не несе відповідальності за затримки під час списання (виводу) ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути в зв’язку з роботою банківської установи, а також при виконанні процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентом рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.

Данные изменения вступают в силу с 02.12.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Новая редакция договора присоединения

22.11.2016

Согласно п. 6.2  Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) ООО «ФК «УКРАНЕТ»  сообщает об утверждении Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) в новой редакции.

Договор об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) № 21/11-2016 от 21.11.2016г. будет использоваться Депозитарным учреждением  ООО «ФК «УКРАНЕТ с «02» декабря 2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО "ФК "УКРАНЕТ"

01.11.2016

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов
ООО "ФК "УКРАНЕТ"

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 31.10.2016г. № 24):
- в тексте Регламента внесены в связи со сменой адреса ООО «ФК «УКРАНЕТ».
- п. 9.1 Регламента изложен в новой редакции.

Данные изменения вступают в силу с 04.11.2016г.

Метки:

Новая редакция договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения)

01.11.2016

Согласно п. 6.2  Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) ООО «ФК «УКРАНЕТ»  сообщает об утверждении Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) в новой редакции.

Договор об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) № 01/11-2016 от 01.11.2016г. будет использоваться Депозитарным учреждением  ООО «ФК «УКРАНЕТ с «11» ноября 2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО "ФК "УКРАНЕТ"

01.11.2016

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов
ООО "ФК "УКРАНЕТ"

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 31.10.2016г. № 24):
- в тексте Регламента внесены в связи со сменой адреса ООО «ФК «УКРАНЕТ».
- п. 9.1 Регламента изложен в новой редакции.

Данные изменения вступают в силу с 03.11.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

 

Метки:

Смена юридического и фактического адреса.

26.10.2016

Уважаемые клиенты, контрагенты, друзья и партнеры!

ООО «ФК «УКРАНЕТ» сообщает о смене юридического и фактического адреса.
С «01» ноября 2016 года офис компании Укранет будет находится  по адресу: 04701, г. Киев, ул. Ярославская, 56 а, офис 31, 3й этаж  (Бизнес центр «Каньон»).

Будем рады встрече!!!

Метки:

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО "ФК "УКРАНЕТ"

20.09.2016

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 19.09.2016г. № 19):

- в тексте Регламента внесены изменения в Р. 9, а именно: Раздел дополнен п.п. 9.4 и 9.5;
- п. 11.8 Регламента изложен в новой редакции.

Данные изменения вступают в силу с 23.09.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь:

 

Метки:

Новая редакция договора присоединения

20.09.2016

Согласно п. 6.2  Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) ООО «ФК «УКРАНЕТ»  сообщает об утверждении Договора об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) в новой редакции.

Договор об обслуживании счета в ценных бумагах (договор присоединения) № 20/09-2016 от 20.09.2016г. будет использоваться Депозитарным учреждением  ООО «ФК «УКРАНЕТ с «30» сентября 2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь:

Метки:

Прекращение обращения акций на Украинской бирже

12.08.2016

Уважаемые клиенты!

В связи с принятием решений о перерегистрации в качестве частных акционерных обществ ряда публичных акционерных обществ ПАО «Украинская биржа» с «17» августа 2016 года прекращает обращение простых именных акций эмитентов, перечень которых указан ниже:

Код Название ЕГРПОУ Вид ЦБ ISIN
1 TODK Тодак, ПАО 14307340 Акции  простые именные UA4000095780

Последним днем когда возможно заключение сделок и выполнение обязательств по раннее заключенным сделкам с данными акциями на бирже является «16» августа 2016 года до 16.00.

 

Метки: