Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО «ФК «УКРАНЕТ»

31.01.2017

Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов
ООО «ФК «УКРАНЕТ»

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 31.01.2017г. № 6):
- п. 5.2.6 Регламента изложен в новой редакции:
5.2.6. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Клієнтом, то ГК, отримані Брокером за результатами пред'явлення до погашення ЦП Клієнта, а також будь-які інші доходи по ЦП та інші виплати на користь Клієнта як власника ЦП, що обліковуються на його Інвестиційному рахунку, можуть зараховуватись Брокером на Інвестиційний рахунок Клієнта шляхом надання Брокером Депозитарній установі Розпорядження на перерахування таких доходів (грошових коштів) на Інвестиційний рахунок Клієнта.

- п. 8.3.3. Регламента изложен в новой редакции:
8.3.3. Якщо за результатами виконання Замовлень Клієнта повністю або частково на момент закінчення торгового дня на організаторі торгів на Рахунку Клієнта кількості ГК недостатньо для виконання зобов'язань за укладеними договорами Брокер нараховує на суму від’ємного значення проценти у  розмірі 0,08 % від суми заборгованості за кожен день, починаючи з  торгового дня виникнення від’ємного значення і за весь період існування такого від’ємного значення, а Клієнт зобов’язаний сплатити такі проценти.
Якщо за результатами виконання Замовлень Клієнта повністю або частково на момент закінчення торгового дня на організаторі торгів на Рахунку Клієнта кількості ЦП (з урахуванням прав вимоги та зобов'язань з поставки/оплати ЦП за раніше укладеними угодами) недостатньо для виконання зобов'язань за укладеними договорами, цим Клієнт доручає Брокеру здійснити в інтересах Клієнта Спеціальну (-і) угоду (-і) по згортанню від'ємних залишків (ЗВЗ) Клієнта відповідно до п. 8.3.4 цього Регламенту. При цьому при необхідності Розпорядження Депозитарній установі Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком. Клієнт зобов’язується сплатити  Брокеру комісійну винагороду Брокера в розмірі 0,08% від суми кожної частини Спеціальної угоди ЗВЗ.

Данные изменения вступают в силу с 06.02.2017г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Комментарии