Изменение регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов ООО «ФК «УКРАНЕТ»

28.11.2016

ООО «ФК «УКРАНЕТ», в порядке п. 16.5 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных и финансовых инструментов, уведомляет о внесении  изменений  и утверждении Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов в новой редакции (приказ Генерального директора ООО «ФК «УКРАНЕТ» М.В. Машковской от 28.11.2016г. № 26):

- п. 5.2.3 Регламента изложен в новой редакции:
5.2.3. Списання (виведення) грошових коштів (ГК):
5.2.3.1. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (перевести) ГК зі свого Інвестиційного рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту виведення (переведення) ГК та  в результаті такого виведення (списання) ГК рівень маржі Клієнта не стане нижче Граничного рівня маржі (50%).
5.2.3.2. Виведення ГК можливе у межах вільного залишку на Інвестиційному рахунку Клієнта на початок Торговельного (банківського) дня, в якому здійснюється виконання Розпорядження Клієнта на списання ГК. При цьому Брокер відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороди Брокера на дату подачі розпорядження про розблокування ГК, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Брокером в процесі виконання Замовлень Клієнта витрати.
Якщо Брокер вважатиме за необхідне, перед виконанням Розпорядження Клієнта на списання ГК він має право вимагати від Клієнта підписання Звіту та/або Реєстру замовлень. В такому випадку Клієнт зобов’язується підписати такі документи та направити їх Брокеру. 
5.2.3.3. Для списання ГК зі свого Інвестиційного рахунку Клієнт направляє Брокеру оформлені в установленому порядку Розпорядження через Електронну Брокерську Систему. При необхідності Брокер як Керуючий рахунком у Депозитарній установі Брокера має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.
5.2.3.4. Термін виконання Розпорядження Клієнта на списання ГК - протягом 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні).
5.2.3.5. Під виконанням Розпорядження по виводу розуміється списання ГК з розрахункового рахунку Брокера на банківський рахунок Клієнта, вказаний в Розпорядженні Клієнта на виведення ГК.
5.2.3.6. Клієнт сповіщається про списання ГК на його банківський рахунок одним з передбачених цим Регламентом способом.
5.2.3.7. При виведенні ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта Брокер зменшує Торгівельні ліміти у відповідній ТС або на позабіржовому ринку на зазначену суму ГК.
5.2.3.8. Брокер не несе відповідальності за затримки під час списання (виводу) ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути в зв’язку з роботою банківської установи, а також при виконанні процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентом рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.

Данные изменения вступают в силу с 02.12.2016г.

С документом можно ознакомиться по ссылке здесь

Метки:

Комментарии